Naprawy i bieżąca konserwacja

 

 

Naszym klientom oferujemy pełen nadzór techniczny nad budynkiem i wszystkimi instalacjami wewnętrznymi. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi ekipami technicznymi z zakresu:

 

  • hydrauliki wodno-kanalizacyjnej
  • centralnego ogrzewania, obługi węzłów cieplnych i kotłowni
  • gazownictwa
  • systemów przeciwpożarowych 
  • elektryki i systemów odgromowych
  • kominiarstwa i wentylacji 
  • budownictwa ogólnego