Przeprowadzone inwestycje

Remont elewacji ul. Raszyńska 56

W 2011 r. przeprowadziliśmy inwestycję remontową w budynku przy ul. Raszyńskiej 56. Kamienica z 1926 r znajduje się w obrębie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Proces inwestycyjny polegał na przygotowaniu dokumentacji projektowej, zorganizowaniu finansowania inwestycji, oraz pełnym nadzorze inwestorskim. Prace objęły remont elewacji budynku wraz z odrestaurowaniem oryginalnych boniowań, gzymsów, sztukaterii, balkony zostały odrestaurowane - wykonano na nich nowe warstwy izolacyjne, inwestycja objęła również remont dachu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, wykonanie izolacji pionowej i poziome fundamentów.

Generalny remont budynku przy ul. Grochowskiej 295

W 2012 r. przeprowadziliśmy kompleksowy remont budynku na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Budynek był w opłakanym stanie technicznym, o czym najlepiej świadczą zdjęcią przed remontem - przez ostatnie 50 lat zarządzało nim M.Stołeczne Warszawa. Zakres prac uwzględniał: - pozyskanie finansowania inwestycji - przygotowanie dokumentacji projektowej i wymaganych zezwoleń - wymianę instalacji wod-kan - remont dachu - remont kominów - remont elewacji wraz z ociepleniem wełną mineralną - wymiana stolarki okienno drzwiowej na klatce schodowej i w piwnicach - remont klatki schodowej - izolacja fundamentów

Naprawa uszkodzonego stropu w budynku przy ul. Glogera 2

W 2010 r. nasza firma nadzorowała prace przy wymianie uszkodzonego stropu typu "Kleina" w przedwojennej kamienicy przy ul. Glogera 2, powierzchnia stropu 110 m2. Aby przeprowadzić prace konieczne było wyprowadzenie się lokatorów z mieszkań na okres 3 miesięcy. Prace obejmowały rozbiórkę uszkodzonego stropu, rozbiórkę ścian działowych, wymianę stalowych elementów konstrukcyjnych, wykonanie nowego zbrojenia oraz wylanie nowych płyt stropowych w technologii żel-betowej. Dalszy etap prac obejmował odbudowę ścian działowych, posadzek oraz wszystkich instalacji.

Remont budynków przy ul. Glogera 4, adaptacja strychu

W latach 2009-2011, nasza firma nadzorowała remont dwóch budynków przy ul. Glogera 4 oraz adaptację strychu budynku na cele mieszkalne. Zakres prac obejmował opracowanie planu inwestycji dla budynków, pozyskanie finansowania wraz z premią remontową z BGK, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór na przebiegiem prac Remont objął elewację, dach, wymianę stolarki okienno-drzwiowej. Strych jednego z budynków został zaadaptowany na cele mieszkalne, łączna powierzchnia 400m2. Wykonano wzmocnienie konstrukcji budynku, nową konstrukcję dachu, tarasy i okna połaciowe.

Wymiana pokrycia dachowego ul. Glogera 3

W roku 2012 r. nasza firma nadzorowała prace związane z remontem dachu budynku przy ul. Glogera 3 na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Budynek znajduje się w strefie ochronnej Stołecznego Konserwatora zabytków, wykonano nowe pokrycie z blachy ocynkowanej na rąbek stojący. Prace obejmowały przygotowanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę, nadzór nad prowadzonymi pracami.

Remont dachu i balkonów ul. 11 Listopada 18A

W roku 2013 r. przeprowadziliśmy remont dachu, kominów, balkonów oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. W 2014 r. wykonane zostało doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej z sieci Dalkia Warszawa. Inwestycja została sfinansowana z kredytu remontowego z premią remontową BGK. Zakres prac uwzględniał również pozyskanie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz nadzór budowlany.