Spółdzielnie mieszkaniowe

 

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe dla wielu kojarzą się przede wszystkim z gigantycznymi zasobami mieszkaniowymi powstałymi w okresie PRL. Jednak wśród obsługiwanych przez nas klientów mamy kilka Spółdzielni Mieszkaniowych które powstały w latach 1926-1930, są to założone przed wojną Spółdzielnie Mieszkaniowe które posiadają w swoich zasobach zabytkowe kamienice których powierzchnia użytkowa oscyluje w granicach 2000-5000 m2

Proces zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową w większości jest taki sam jak Wspólnotą Mieszkaniową, główne różnice charakterystyczne dla Spółdzielni przedstawiamy poniżej.

 

 

  • prowadzenie pełnej księgowości Spółdzielni w sposób zgodny z Ustawą Prawo Spółdzielcze
  • organizacja Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni
  • składanie corocznych sprawozdań i aktualizacji dokumentów w KRS
  • we Współpracy z Zarządem prowadzenie procesu przyjmowania nowych członków Spółdzielni
  • przygotowywanie deklaracji na podatek od nieruchomości
  • Współpraca z Radą Nadzorczą Spółdzielni
  • Obsługa procesu ustanawiania odrębnej własności lokali 
  • przygotowywanie odpowiednich zaświadczeń na życzenie Właścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

Wszelkie pozostałe kwestie związane z obsługą Spółdzielni Mieszkaniowych wyglądają analogicznie jak dla Wspólnot Mieszkaniowych